Tìm sim: 0129* Mạng Vinaphone

STTSố simGiá tiền TổngMạng di dộngNgũ hànhĐặt mua
101299.01.04.88390,00042Xem phong thủyThổ Mua
201299.01.05.93390,00039Xem phong thủyMộc Mua
301299.01.06.94390,00041Xem phong thủyThủy Mua
401299.01.07.92390,00040Xem phong thủyMộc Mua
501299.01.10.94390,00036Xem phong thủyThủy Mua
601299.02.01.95390,00038Xem phong thủyThổ Mua
701299.02.04.92390,00038Xem phong thủyMộc Mua
801299.02.06.94390,00042Xem phong thủyThủy Mua
901299.02.11.95390,00039Xem phong thủyThổ Mua
1001299.03.01.97390,00041Xem phong thủyKim Mua
1101299.03.06.97390,00046Xem phong thủyKim Mua
1201299.03.08.90390,00041Xem phong thủyThủy Mua
1301299.03.09.95390,00047Xem phong thủyThổ Mua
1401299.03.10.96390,00040Xem phong thủyKim Mua
1501299.04.08.92390,00044Xem phong thủyMộc Mua
1601299.04.08.96390,00048Xem phong thủyKim Mua
1701299.04.09.94390,00047Xem phong thủyThủy Mua
1801299.04.10.94390,00039Xem phong thủyThủy Mua
1901299.04.11.97390,00043Xem phong thủyKim Mua
2001299.05.01.93390,00039Xem phong thủyMộc Mua
2101299.05.01.94390,00040Xem phong thủyThủy Mua
2201299.05.01.96390,00042Xem phong thủyKim Mua
2301299.05.02.91390,00038Xem phong thủyMộc Mua
2401299.05.02.92390,00039Xem phong thủyMộc Mua
2501299.05.02.98390,00045Xem phong thủyThổ Mua
2601299.05.03.95390,00043Xem phong thủyThổ Mua
2701299.05.03.96390,00044Xem phong thủyKim Mua
2801299.05.04.91390,00040Xem phong thủyMộc Mua
2901299.05.06.91390,00042Xem phong thủyMộc Mua
3001299.06.01.97390,00044Xem phong thủyKim Mua
3101299.06.02.97390,00045Xem phong thủyKim Mua
3201299.06.03.93390,00042Xem phong thủyMộc Mua
3301299.06.04.97390,00047Xem phong thủyKim Mua
3401299.06.05.93390,00044Xem phong thủyMộc Mua
3501299.06.07.98390,00051Xem phong thủyThổ Mua
3601299.06.10.95390,00042Xem phong thủyThổ Mua
3701299.07.01.92390,00040Xem phong thủyMộc Mua
3801299.07.01.93390,00041Xem phong thủyMộc Mua
3901299.07.01.94390,00042Xem phong thủyThủy Mua
4001299.07.01.96390,00044Xem phong thủyKim Mua
4101299.07.02.93390,00042Xem phong thủyMộc Mua
4201299.07.02.95390,00044Xem phong thủyThổ Mua
4301299.07.02.97390,00046Xem phong thủyKim Mua
4401299.07.04.96390,00047Xem phong thủyKim Mua
4501299.07.06.92390,00045Xem phong thủyMộc Mua
4601299.07.06.97390,00050Xem phong thủyKim Mua
4701299.07.11.97390,00046Xem phong thủyKim Mua
4801299.08.02.95390,00045Xem phong thủyThổ Mua
4901299.08.04.88390,00049Xem phong thủyThổ Mua
5001299.08.04.91390,00043Xem phong thủyMộc Mua
5101299.08.05.95390,00048Xem phong thủyThổ Mua
5201299.08.06.91390,00045Xem phong thủyMộc Mua
5301299.08.06.92390,00046Xem phong thủyMộc Mua
5401299.08.07.93390,00048Xem phong thủyMộc Mua
5501299.08.07.94390,00049Xem phong thủyThủy Mua
5601299.09.01.86390,00045Xem phong thủyKim Mua
5701299.09.05.92390,00046Xem phong thủyMộc Mua
5801299.09.06.94390,00049Xem phong thủyThủy Mua
5901299.09.06.97390,00052Xem phong thủyKim Mua
6001299.09.08.91390,00048Xem phong thủyMộc Mua
6101299.10.01.94390,00036Xem phong thủyThủy Mua
6201299.10.06.92390,00039Xem phong thủyMộc Mua
6301299.10.07.92390,00040Xem phong thủyMộc Mua
6401299.11.03.96390,00041Xem phong thủyKim Mua
6501299.11.05.93390,00040Xem phong thủyMộc Mua
6601299.11.08.94390,00044Xem phong thủyThủy Mua
6701299.11.10.92390,00035Xem phong thủyMộc Mua
6801299.12.01.94390,00038Xem phong thủyThủy Mua
6901299.12.01.95390,00039Xem phong thủyThổ Mua
7001299.12.04.90390,00037Xem phong thủyThủy Mua
7101299.12.06.96390,00045Xem phong thủyKim Mua
7201299.13.02.92390,00038Xem phong thủyMộc Mua
7301299.13.05.96390,00045Xem phong thủyKim Mua
7401299.13.06.93390,00043Xem phong thủyMộc Mua
7501299.13.07.95390,00046Xem phong thủyThổ Mua
7601299.13.07.99390,00050Xem phong thủyHỏa Mua
7701299.14.03.95390,00043Xem phong thủyThổ Mua
7801299.14.04.94390,00043Xem phong thủyThủy Mua
7901299.14.04.98390,00047Xem phong thủyThổ Mua
8001299.14.06.91390,00042Xem phong thủyMộc Mua
8101299.14.06.96390,00047Xem phong thủyKim Mua
8201299.14.07.97390,00049Xem phong thủyKim Mua
8301299.14.07.98390,00050Xem phong thủyThổ Mua
8401299.14.09.96390,00050Xem phong thủyKim Mua
8501299.16.03.92390,00042Xem phong thủyMộc Mua
8601299.16.04.90390,00041Xem phong thủyThủy Mua
8701299.17.04.88390,00049Xem phong thủyThổ Mua
8801299.17.11.90390,00040Xem phong thủyThủy Mua
8901299.18.04.99390,00052Xem phong thủyHỏa Mua
9001299.18.05.94390,00048Xem phong thủyThủy Mua
9101299.19.03.94390,00047Xem phong thủyThủy Mua
9201299.19.05.95390,00050Xem phong thủyThổ Mua
9301299.19.10.93390,00044Xem phong thủyMộc Mua
9401299.20.02.91390,00035Xem phong thủyMộc Mua
9501299.20.06.94390,00042Xem phong thủyThủy Mua
9601299.22.04.95390,00043Xem phong thủyThổ Mua
9701299.23.01.96390,00042Xem phong thủyKim Mua
9801299.23.04.92390,00041Xem phong thủyMộc Mua
9901299.23.04.93390,00042Xem phong thủyMộc Mua
10001299.23.04.97390,00046Xem phong thủyKim Mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn