Năm sinh dd/mm/YY

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngNgũ hànhĐặt mua
10933.21.05.66500,00035Xem phong thủyKim Mua
20933.17.03.67500,00039Xem phong thủyKim Mua
30933.07.03.66500,00037Xem phong thủyKim Mua
40933.02.08.67500,00038Xem phong thủyKim Mua
50819.080.99917,250,00053Xem phong thủyHỏa Mua
60368.080.9681,445,00048Xem phong thủyThổ Mua
70362.24.11.771,105,00033Xem phong thủyKim Mua
80855.16.11.911,800,00037Xem phong thủyMộc Mua
90934.05.09.781,190,00045Xem phong thủyThổ Mua
100923.300.966390,00038Xem phong thủyKim Mua
110923.300.466390,00033Xem phong thủyKim Mua
120923.300.772390,00033Xem phong thủyMộc Mua
1301686.280.7771,179,00052Xem phong thủyKim Mua
140961.270.570879,00037Xem phong thủyThủy Mua
150971.05.02.80679,00032Xem phong thủyThủy Mua
160945.11.07.72800,00036Xem phong thủyMộc Mua
170939.18.04.99800,00052Xem phong thủyHỏa Mua
180886.29.06.96900,00054Xem phong thủyKim Mua
190911.070.866900,00038Xem phong thủyKim Mua
200911.070.968900,00041Xem phong thủyThổ Mua
210943.05.07.80800,00036Xem phong thủyThủy Mua
220944.05.01.80800,00031Xem phong thủyThủy Mua
230949.05.07.80800,00042Xem phong thủyThủy Mua
240945.05.01.80800,00032Xem phong thủyThủy Mua
250944.05.07.81800,00038Xem phong thủyMộc Mua
260944.05.03.81800,00034Xem phong thủyMộc Mua
270963.17.02.81800,00037Xem phong thủyMộc Mua
280947.05.08.83800,00044Xem phong thủyMộc Mua
290963.17.05.83800,00042Xem phong thủyMộc Mua
300948.05.05.84800,00043Xem phong thủyThủy Mua
310943.05.06.84800,00039Xem phong thủyThủy Mua
320946.05.05.84800,00041Xem phong thủyThủy Mua
330943.05.07.84800,00040Xem phong thủyThủy Mua
340944.05.02.84800,00036Xem phong thủyThủy Mua
350944.05.01.85800,00036Xem phong thủyThổ Mua
360942.05.04.85800,00037Xem phong thủyThổ Mua
370943.05.02.85800,00036Xem phong thủyThổ Mua
380945.05.04.87800,00042Xem phong thủyKim Mua
390943.051.087800,00037Xem phong thủyKim Mua
400945.05.03.92800,00037Xem phong thủyMộc Mua
410949.05.04.92800,00042Xem phong thủyMộc Mua
420942.05.11.93800,00034Xem phong thủyMộc Mua
430942.05.04.93800,00036Xem phong thủyMộc Mua
440946.05.11.93800,00038Xem phong thủyMộc Mua
450945.05.11.93800,00037Xem phong thủyMộc Mua
460942.05.03.94800,00036Xem phong thủyThủy Mua
470943.05.07.94800,00041Xem phong thủyThủy Mua
480943.05.02.94800,00036Xem phong thủyThủy Mua
490914.05.07.95800,00040Xem phong thủyThổ Mua
500943.05.03.95800,00038Xem phong thủyThổ Mua
510942.05.01.96800,00036Xem phong thủyKim Mua
520947.05.07.96800,00047Xem phong thủyKim Mua
530948.05.10.97800,00043Xem phong thủyKim Mua
540946.05.09.97800,00049Xem phong thủyKim Mua
550945.05.04.97800,00043Xem phong thủyKim Mua
560947.05.08.97800,00049Xem phong thủyKim Mua
570979.14.01.81900,00040Xem phong thủyMộc Mua
580981.02.04.911,000,00034Xem phong thủyMộc Mua
590912.06.08.931,000,00038Xem phong thủyMộc Mua
600912.07.03.941,000,00035Xem phong thủyThủy Mua
610978.30.11.941,000,00042Xem phong thủyThủy Mua
620962.04.08.941,000,00042Xem phong thủyThủy Mua
630968.01.07.961,000,00046Xem phong thủyKim Mua
640963.22.08.951,200,00044Xem phong thủyThổ Mua
650978.02.06.971,200,00048Xem phong thủyKim Mua
660912.08.08.951,500,00042Xem phong thủyThổ Mua
6701282.080.9993,500,00048Xem phong thủyHỏa Mua
680128.22.00.9993,500,00042Xem phong thủyHỏa Mua
690968.05.11662,500,00042Xem phong thủyKim Mua
700965.13.11662,800,00038Xem phong thủyKim Mua
710996.121.099400,00046Xem phong thủyHỏa Mua
720996.12.10.86550,00042Xem phong thủyKim Mua
730996.12.10.88550,00044Xem phong thủyThổ Mua
740996.12.10.89550,00045Xem phong thủyHỏa Mua
750996.12.11.69550,00044Xem phong thủyHỏa Mua
760942.15.03.89700,00041Xem phong thủyHỏa Mua
770942.15.03.981,200,00041Xem phong thủyThổ Mua
780942.15.02.82580,00033Xem phong thủyMộc Mua
790934.28.04.99590,00048Xem phong thủyHỏa Mua
800967.14.09.901,100,00045Xem phong thủyThủy Mua
810962.26.10.961,500,00041Xem phong thủyKim Mua
820868.29.05.651,100,00049Xem phong thủyThổ Mua
830868.11.05.651,100,00040Xem phong thủyThổ Mua
840868.12.05.651,100,00041Xem phong thủyThổ Mua
850915.21.05.65.1,100,00034Xem phong thủyThổ Mua
860966.13.05.691,100,00045Xem phong thủyHỏa Mua
870968.03.05.691,100,00046Xem phong thủyHỏa Mua
880888.25.05.70.1,100,00043Xem phong thủyThủy Mua
890888.14.05.70.1,100,00041Xem phong thủyThủy Mua
900888.16.05.70.1,100,00043Xem phong thủyThủy Mua
910888.10.05.70.1,100,00037Xem phong thủyThủy Mua
920888.15.05.70.1,100,00042Xem phong thủyThủy Mua
930888.09.05.70.1,100,00045Xem phong thủyThủy Mua
940888.12.05.71.1,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
950888.11.05.71.1,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
960888.08.05.71.1,100,00045Xem phong thủyThổ Mua
970888.14.05.71.1,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
980888.16.05.71.1,100,00044Xem phong thủyMộc Mua
990886.08.05.71.1,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
1000886.30.05.71.1,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn