Năm sinh dd/mm/YY > Viettel

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngNgũ hànhĐặt mua
101686.280.7771,179,00052Xem phong thủyKim Mua
20961.270.570879,00037Xem phong thủyThủy Mua
30971.05.02.80679,00032Xem phong thủyThủy Mua
40988.110.6641,890,00043Xem phong thủyThủy Mua
50963.17.02.81800,00037Xem phong thủyMộc Mua
60963.17.05.83800,00042Xem phong thủyMộc Mua
70979.14.01.81900,00040Xem phong thủyMộc Mua
80981.02.04.911,000,00034Xem phong thủyMộc Mua
90978.30.11.941,000,00042Xem phong thủyThủy Mua
100962.04.08.941,000,00042Xem phong thủyThủy Mua
110968.01.07.961,000,00046Xem phong thủyKim Mua
120963.22.08.951,200,00044Xem phong thủyThổ Mua
130978.02.06.971,200,00048Xem phong thủyKim Mua
140968.05.11662,500,00042Xem phong thủyKim Mua
150965.13.11662,800,00038Xem phong thủyKim Mua
160967.14.09.901,100,00045Xem phong thủyThủy Mua
170962.26.10.961,500,00041Xem phong thủyKim Mua
180368.080.9682,000,00048Xem phong thủyThổ Mua
190362.24.11.771,300,00033Xem phong thủyKim Mua
200868.29.05.651,100,00049Xem phong thủyThổ Mua
210868.11.05.651,100,00040Xem phong thủyThổ Mua
220868.12.05.651,100,00041Xem phong thủyThổ Mua
230966.13.05.691,100,00045Xem phong thủyHỏa Mua
240968.03.05.691,100,00046Xem phong thủyHỏa Mua
250963.14.01.691,100,00039Xem phong thủyHỏa Mua
260968.02.01.691,100,00041Xem phong thủyHỏa Mua
270975.13.01.691,100,00041Xem phong thủyHỏa Mua
280971.08.01.691,100,00041Xem phong thủyHỏa Mua
290962.23.06.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
300868.28.06.611,100,00045Xem phong thủyMộc Mua
310961.15.06.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
320975.17.06.611,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
330961.15.06.621,100,00036Xem phong thủyMộc Mua
340971.12.06.621,100,00034Xem phong thủyMộc Mua
350973.21.06.621,100,00036Xem phong thủyMộc Mua
360972.14.06.631,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
370868.12.06.631,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
380961.25.06.631,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
390868.11.06.631,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
400869.16.06.631,100,00045Xem phong thủyKim Mua
410963.22.06.641,100,00038Xem phong thủyThủy Mua
420961.15.06.641,100,00038Xem phong thủyThủy Mua
430868.12.06.641,100,00041Xem phong thủyThủy Mua
440868.11.06.641,100,00040Xem phong thủyThủy Mua
450868.28.06.641,100,00048Xem phong thủyThủy Mua
460868.26.06.641,100,00046Xem phong thủyKim Mua
470988.26.07.611,100,00047Xem phong thủyMộc Mua
480989.23.07.611,100,00045Xem phong thủyMộc Mua
490976.15.07.611,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
500868.30.07.611,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
510868.26.07.611,100,00044Xem phong thủyMộc Mua
520868.28.07.611,100,00046Xem phong thủyMộc Mua
530868.29.07.611,100,00047Xem phong thủyMộc Mua
540968.21.07.611,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
550966.21.07.611,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
560984.01.07.611,100,00036Xem phong thủyMộc Mua
570986.04.07.621,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
580982.27.07.621,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
590987.13.07.621,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
600967.01.07.621,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
610984.21.07.621,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
620963.15.07.621,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
630868.26.07.621,100,00045Xem phong thủyMộc Mua
640868.29.07.621,100,00048Xem phong thủyMộc Mua
650868.28.07.621,100,00047Xem phong thủyMộc Mua
660868.11.07.621,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
670966.11.07.621,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
680986.04.07.631,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
690981.26.07.631,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
700868.26.07.631,100,00046Xem phong thủyMộc Mua
710868.28.07.631,100,00048Xem phong thủyMộc Mua
720961.05.07.631,100,00037Xem phong thủyMộc Mua
730868.10.07.631,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
740868.11.07.631,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
750868.12.07.631,100,00041Xem phong thủyMộc Mua
760967.30.07.631,100,00041Xem phong thủyMộc Mua
770984.16.07.631,100,00044Xem phong thủyMộc Mua
780988.12.07.641,100,00045Xem phong thủyThủy Mua
790986.27.07.641,100,00049Xem phong thủyThủy Mua
800983.19.07.641,100,00047Xem phong thủyThủy Mua
810963.19.02.611,100,00037Xem phong thủyMộc Mua
820962.03.02.611,100,00029Xem phong thủyMộc Mua
830969.25.02.611,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
840868.11.02.611,100,00033Xem phong thủyMộc Mua
850981.08.02.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
860868.28.02.611,100,00041Xem phong thủyMộc Mua
870974.24.02.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
880965.03.02.611,100,00032Xem phong thủyMộc Mua
890971.24.02.611,100,00032Xem phong thủyMộc Mua
900985.29.02.611,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
910981.19.02.611,100,00037Xem phong thủyMộc Mua
920977.12.02.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
930868.04.02.611,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
940985.18.02.611,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
950989.16.02.611,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
960868.12.02.621,100,00035Xem phong thủyMộc Mua
970978.25.02.611,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
980975.09.02.611,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
990969.03.02.641,100,00039Xem phong thủyThủy Mua
1000972.29.02.641,100,00041Xem phong thủyThủy Mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn