Năm sinh dd/mm/YY > Vinaphone

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngNgũ hànhĐặt mua
10889150961765,00047Xem phong thủyMộc Mua
20889.01.0369765,00044Xem phong thủyHỏa Mua
30889.100.378765,00044Xem phong thủyThổ Mua
40889.06.06.90765,00046Xem phong thủyThủy Mua
5083.203.11.88850,00034Xem phong thủyThổ Mua
60859200599935,00047Xem phong thủyHỏa Mua
70836300588935,00041Xem phong thủyThổ Mua
80818.10.09.89935,00044Xem phong thủyHỏa Mua
90815090699935,00047Xem phong thủyHỏa Mua
100836050988935,00047Xem phong thủyThổ Mua
110827200188935,00036Xem phong thủyThổ Mua
120829010399935,00041Xem phong thủyHỏa Mua
130847221191935,00035Xem phong thủyMộc Mua
140833110388935,00035Xem phong thủyThổ Mua
150823050899935,00044Xem phong thủyHỏa Mua
160836090388935,00045Xem phong thủyThổ Mua
170889.220.8681,445,00051Xem phong thủyThổ Mua
180889.220.6781,445,00050Xem phong thủyThổ Mua
190880.170.2681,445,00040Xem phong thủyThổ Mua
200945.11.07.72800,00036Xem phong thủyMộc Mua
210886.29.06.96900,00054Xem phong thủyKim Mua
220911.070.866900,00038Xem phong thủyKim Mua
230911.070.968900,00041Xem phong thủyThổ Mua
240943.05.07.80800,00036Xem phong thủyThủy Mua
250944.05.01.80800,00031Xem phong thủyThủy Mua
260949.05.07.80800,00042Xem phong thủyThủy Mua
270945.05.01.80800,00032Xem phong thủyThủy Mua
280944.05.07.81800,00038Xem phong thủyMộc Mua
290944.05.03.81800,00034Xem phong thủyMộc Mua
300947.05.08.83800,00044Xem phong thủyMộc Mua
310948.05.05.84800,00043Xem phong thủyThủy Mua
320943.05.06.84800,00039Xem phong thủyThủy Mua
330946.05.05.84800,00041Xem phong thủyThủy Mua
340943.05.07.84800,00040Xem phong thủyThủy Mua
350944.05.02.84800,00036Xem phong thủyThủy Mua
360944.05.01.85800,00036Xem phong thủyThổ Mua
370942.05.04.85800,00037Xem phong thủyThổ Mua
380943.05.02.85800,00036Xem phong thủyThổ Mua
390945.05.04.87800,00042Xem phong thủyKim Mua
400943.051.087800,00037Xem phong thủyKim Mua
410945.05.03.92800,00037Xem phong thủyMộc Mua
420949.05.04.92800,00042Xem phong thủyMộc Mua
430942.05.11.93800,00034Xem phong thủyMộc Mua
440942.05.04.93800,00036Xem phong thủyMộc Mua
450946.05.11.93800,00038Xem phong thủyMộc Mua
460945.05.11.93800,00037Xem phong thủyMộc Mua
470942.05.03.94800,00036Xem phong thủyThủy Mua
480943.05.07.94800,00041Xem phong thủyThủy Mua
490943.05.02.94800,00036Xem phong thủyThủy Mua
500914.05.07.95800,00040Xem phong thủyThổ Mua
510943.05.03.95800,00038Xem phong thủyThổ Mua
520942.05.01.96800,00036Xem phong thủyKim Mua
530947.05.07.96800,00047Xem phong thủyKim Mua
540948.05.10.97800,00043Xem phong thủyKim Mua
550946.05.09.97800,00049Xem phong thủyKim Mua
560945.05.04.97800,00043Xem phong thủyKim Mua
570947.05.08.97800,00049Xem phong thủyKim Mua
580912.06.08.931,000,00038Xem phong thủyMộc Mua
590912.07.03.941,000,00035Xem phong thủyThủy Mua
600912.08.08.951,500,00042Xem phong thủyThổ Mua
610942.15.03.89700,00041Xem phong thủyHỏa Mua
620942.15.03.981,200,00041Xem phong thủyThổ Mua
630942.15.02.82580,00033Xem phong thủyMộc Mua
640859.08.08.861,615,00052Xem phong thủyThổ Mua
650889.150.8662,250,00051Xem phong thủyKim Mua
660819.080.99917,250,00053Xem phong thủyHỏa Mua
670855.16.11.911,800,00037Xem phong thủyMộc Mua
680915.21.05.65.1,100,00034Xem phong thủyThổ Mua
690888.25.05.70.1,100,00043Xem phong thủyThủy Mua
700888.14.05.70.1,100,00041Xem phong thủyThủy Mua
710888.16.05.70.1,100,00043Xem phong thủyThủy Mua
720888.10.05.70.1,100,00037Xem phong thủyThủy Mua
730888.15.05.70.1,100,00042Xem phong thủyThủy Mua
740888.09.05.70.1,100,00045Xem phong thủyThủy Mua
750888.12.05.71.1,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
760888.11.05.71.1,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
770888.08.05.71.1,100,00045Xem phong thủyThổ Mua
780888.14.05.71.1,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
790888.16.05.71.1,100,00044Xem phong thủyMộc Mua
800886.08.05.71.1,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
810886.30.05.71.1,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
820888.18.05.72.1,100,00047Xem phong thủyThổ Mua
830888.17.05.72.1,100,00046Xem phong thủyMộc Mua
840888.16.05.72.1,100,00045Xem phong thủyMộc Mua
850888.10.05.73.1,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
860888.18.05.73.1,100,00048Xem phong thủyThổ Mua
870888.15.05.73.1,100,00045Xem phong thủyMộc Mua
880886.30.05.73.1,100,00040Xem phong thủyMộc Mua
890888.15.01.67.1,100,00044Xem phong thủyKim Mua
900945.27.05.73.1,100,00042Xem phong thủyMộc Mua
910888.18.01.67.1,100,00047Xem phong thủyThổ Mua
920888.11.01.67.1,100,00040Xem phong thủyKim Mua
930941.11.01.70.1,100,00024Xem phong thủyMộc Mua
940888.19.01.71.1,100,00043Xem phong thủyMộc Mua
950888.13.01.71.1,100,00037Xem phong thủyMộc Mua
960888.15.01.71.1,100,00039Xem phong thủyMộc Mua
970941.11.01.71.1,100,00025Xem phong thủyMộc Mua
980888.13.01.72.1,100,00038Xem phong thủyMộc Mua
990888.16.01.72.1,100,00041Xem phong thủyMộc Mua
1000888.19.01.72.1,100,00044Xem phong thủyMộc Mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn